Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. apríl 2021 školenie F plyny II 0 0  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačné školenie na kategóriu II. podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly