Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. marec 2021 školenie F plyny I, II Štúrovo 6 6  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6573 Róbert Barta
6933 Dániel Csűrös
6360 Zoltán Czifferszky
6416 Lajos Kádas
6513 Roland Kovács
5993 Ferenc Szűcs