Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. máj 2021 skúška F plyny I, II Šamorín 7 7  Nie

Komentár

Online: Skúšky F plyny STU SjF ÚESZ letný semester 2021

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9856 Daniel Lamparský Bc.
9946 Veronika Lašáková Bc.
9842 Samuel Malíšek Bc.
9945 Marek Škvarka Bc.
1775 Peter Tomlein Doc. Ing. PhD.
9949 Filip Václav Ing.
9944 Adam Vitko Bc.