Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. máj 2021 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 0 0  Nie

Komentár

Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly