Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. máj 2021 skúška F plyny II 6 6  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9758 Miloš Ďurčan
9894 Michael Ha Manh
9828 Henrich Krištof
9808 Ján Laboš Ing., PhD.,
9755 Jozef Munka
9883 Lukáš Petro