Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. jún 2021 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 8 8  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9986 Marek BELÁK
10004 Adam Komora
10005 Peter Lászlo
9998 Roman Mladší
9992 Ján Palečka
9997 Matuš Palic
9987 Marián VEĽKÝ
10003 Martin Zetocha