Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. máj 2011 skúška F plyny II Zlaté Moravce 30 16  Nie

Komentár

11-12.5.2011 Školenie a skúška na kategóriu II

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2970 Anton Babula
2969 Miloš Babula Ing.
2972 Roman Bernatík Mgr.
2977 Dušan Burger
2968 František Futkoš
2974 Ivan Holec
2973 Ivan Holec st.
2976 Rodimír Hudák
2965 Pavol Keller
2971 Eduard Kobella Mgr.
2963 Otto Mušinský
2966 Richard Slatinský
2975 Daniel Stacho
2964 Attila Szőke
2962 Ladislav Várfalvi
2967 Vladimír Židzik