Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. jún 2021 skúška F plyny II Zlaté Moravce 11 11  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9899 Peter Antalic
9926 Roman Bačo Mgr
9893 Martin Beňo Ing.
9900 Michal Božoň
10000 Tomáš Chuťka
9954 Vasyl Klovanych Ing.
9968 Erik Mihál
9928 Lukáš Omasta
9883 Lukáš Petro
9896 Miroslav Petro
9952 Jakub Stískal