Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. august 2021 skúška F plyny I Šamorín 10 10  Nie

Komentár

Skúška na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10064 Roman Bednář
9983 Ondrej Bodnár
10032 Ján Fráter
9552 Tomas Halo
10039 Tomáš Kosiba
10029 Ján Kratochvíl
9971 Alexander Neuschl
9981 František Pekara
10010 Roman Prieložný
3979 Martin Valent Ing.