Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. február 2022 školenie VTZ plynové Šamorín 30 0  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na VTZ plynové pod vedením OPO Nitra od 7:30 v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly