Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. júl 2021 školenie F plyny I, II Štúrovo 3 3  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4038 Zoltán László Horváth
6416 Lajos Kádas
9908 Attila Szenográdi