Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. november 2021 skúška F plyny II Šamorín 19 19  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9996 Peter Demjan
10156 Miroslav Frák
9988 Andrej Hudák
9387 Martin Ivanov
9990 Ján Kračinovský
9302 Lukáš Láclav Ing.
10155 Matúš Mocný
9574 Martin Mondry
10091 Marek Ondrejíček
10148 Zoltán Petri Ing.
10133 Michal Plevík Ing
10093 Milan Sekela
8491 Vladimír Šimko Ing
10136 Peter Skladaný
10092 Tomáš Takáč -
10079 Michal Varchola
9234 Martin Varga
8492 Jozef Veinper
10154 Peter Zán