Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. september 2021 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 19 19  Nie

Komentár

PRE FIRMU CONTI PÚCHOV: Skúška na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10149 Jakub Bachár
10137 Branislav Bendík
10132 Adrián Berec ing
10131 Ĺudovít Bezányi
10181 Michal Cudrák
10163 Juraj Domaracký
10134 Jakub Frývald BC
10143 Matúš Futák
10141 Kristián Gaňa
10146 Samuel Janík
10151 Nikolas Mihalovič
10124 Ondrej Péntek
10147 Peter Ponec
10184 Attila Ríz Ríz
10142 Juraj Šeroň
10135 Lukáš Strnád Ing
10139 Branislav Urban
10140 Ondrej Valenta
4852 Michal Zsóri