Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. november 2021 školenie F plyny II Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie na kategóriu II. podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8494 Ľubomír Kršiak