Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. október 2021 školenie F plyny I, II Štúrovo 2 2  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10109 Péter Borics
10117 Benjámin Zsolt Szigeti