Správy 2/2013

Informácie:
- Coneco
- Ziehl Abbeg
- Obsah
- Pripravujeme
- Kategórie použitia chladív
- Valné zhromaždenie 2013 v Expo Clube 12.4
- Zväz na Climatherme
- Predstavenstvo marec 2013
- Účet za rok 2012 a plán na rok 2013
- Oceníme zhodnotenie chladiva
- Vyhodnotenie uznesení valného zhromaždenia za rok 2012
- Návrh uznesení valného zhromaždenia na rok 2013
- Leaklog seminár, Leaklog nová verzia 0.9.9
- Rada ZSVTS v Košiciach, skúšky v Štúrove

Články:
- Jozef Löffler: TK 59 Klimatizácia a vetranie rokovala
- Peter Tomlein: Zo zasadnutia SV IIR
- Kolektív: Výhody digitálnych meracích prístrojov
- Kolektív: Čo ste vždy chceli vedieť
- Pastorkalt a.s. Nové Zámky

Informácie:
- Čo prináša STN EN 14825
- Aquatherm Praha, seminár o tepelných čerpadlách
- Daikin o ekodizajne
- Alfaco informuje 152
- MŽP stiahlo usmernenie o elektroodpade
- Sinop Alfa

Správy 2/2013

7.4.2013, SZ CHKT