Správy 5/2013

Informácie:
- ABC Klima
- Sinop
- Obsah
- Najbližšie podujatia
- Harmonogram konferencií Compressors a Kompresory
- Program konferencií Compressors a Kompresory
- Aktualizačné skúšky v Rovinke
- Kontroly klimatizačných zariadení
- O monitorovaní emisií F plynov
- Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel
- Valné zhromaždenie EHPA
- Komisie EHPA

Články:
- Kolektív: Pastorkalt má 20 rokov
- DTN
- Slovklima
- Dverové clony
- Návrh nového Nariadenia na F plyny

Informácie:
- Fórum EHPA
- Chladivá pre tepelné čerpadlá
- Hybridné tepelné čerpadlá a smart koncept
- Štatistika tepelných čerpadiel
- Alfaco informuje 157, 158
- CS MTRADE
- Elektro Klima RK
- Linde Gas

Správy 5/2013

1.7.2013, Peter Tomlein