Správy 7/2013

Staršie vydania

Informácie:
- Klimastav
- EDT
- Obsah
- Ponuka školení
- Voľby 2014
- Blahoželáme jubilantom
- Program konferencie Chladiace okruhy a kompresory
- Nový výklad vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- Mimoriadne zasadnutie predstavenstva
- Zaradenie chladiacich okruhov medzi VTZ plynové
- Čo v tejto situácii urobiť?
- Nová verzia trax oil - informácia

Články:
- Ing. Daniela Gecelovská: Zaraďovanie chladiacich látok podľa vyhlášky o VTZ
- Peter Tomlein: Čo vedie NIP k zaradeniu chladiacich okruhov medzi VTZ plynové
- Návrh zápisu zo zasadnutia 30.9.2013 na MPSVaR
- Stanoviská NIP, MPSVaR, MV SR, ÚNMS, CEN TC182, LRV
- Ing. Jozef Löffler: Stanovisko k listu NIP zo 14.8.2013
- Ing. Juraj Forgács: Preukazovanie zhody a uvádzanie do prevádzky
- Ing. Ľubomír Maník: Vyhláška o VTZ vo vzťahu k nebezpečným plynom

Informácie:
- Beijer Ref Slovakia
- Beijer Ref Slovakia
- Sinop Alfa
- MF Team
- CS MTRADE

Správy 7/2013

9/11/2013, Peter Tomlein