Správy 8/2013

Informácie:
- Alfaco
- EDT
- Obsah
- Ponuka školení
- Obnovenie platnosti certifikátu a osvedčenia
- Program školenia LeakLog
- Poďte s nami na Mostra Convegno do Milána
- Doc. Ing. Ľudomil Pastor, CSc.
- Voľby 2014
- Z predstavenstva
- Predstavenstvo na Strednej odbornej škole v Zlatých Moravciach
- Rozšírené predstavenstvo
- Stretnutie na NIP
- Skúšky v Štúrove
- Aktualizačné školenie
- Školenie a skúšky v Rovinke

Články:
- Peter Tomlein Pripravujeme sa na horľavé chladivá
- Prevádzkovateľ je zodpovedný
- DTN, Slovklima
- Chladivá a bezpečnosť
- Soňa Masarykova Stanovisko ÚVZ
- Michal Tomlein Čo nového v programe Leaklog

Informácie:
- Alfaco informuje 160, 161
- Program konferencií Compressors a Kompresory
- MF Team
- Sinop Alfa

Správy 8/2013

13.12.2013, Peter Tomlein