Správy 1/2014

Informácie:
Alfaco
DTN
Obsah
Ponuka školení
Voľby 2014
Školenie Leaklog a kontrola detektorov, tlakomerov, ..
Ponúkame školenie a skúšky na §§ 16, 18 VTZ plynové
Podporili sme normy ISO 5149
Ako ďalej s VTZ
Správna rada CO CHKT zasadala v decembri
UNEP a GEF v Bratislave
Zorganizovali sme BOZP školenie na §§ 16 a 18
Školenie a skúšky na F plyny

Články:
Tomlein, P.,: Záznamník – prevádzkový denník
Pastorkalt
Oznamovanie dovezených chladív vo výrobkoch
Začiatok konca HFC chladív
Obsahy za rok 2013
Konferencie

Informácie:
Alfaco informuje 162
M.F. Team
Slovklima Deimos
Sinop Alfa

Správy 1/2014

19.1.2014, Peter Tomlein