Správy 8/2014

PrimaClima
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme Leaklog, F plymy, TČ, VTZ plynové, testy detektorov
Obnovenie platnosti osvedčení a certifikátov
Výstup z R22
Jubilanti
Školenie na SF6, MobKlim, kategórie II, III, IV v Rovinke
Školenie na VTZ plynové
Chillventa 2014. AREA v Norinbergu. Súťaž žiakov BIV
Návšteva z Poľska
Klimatické zóny a zásobníky počtu hodín
Kalendár podujatí, cenník inzercií
Nový rad ventilátorov
Konferencia ENEF - inštalujeme veľké i malé tepelné čerpadlá
Využitie tepla z procesu chladenia ľadových plôch
Tepelné čerpadlá v supermarketoch a bytových domoch
Realizácie TČ s využitím odpadného tepla
Energetické inšpekcie klimatizačných zariadení
Alfaco informuje 173, 174 DTN, Slovklima
Ditl Metal

Správy 8/2014

14.12.2014, SZ CHKT