Ing. Martin Olšavský

 

Poradenstvo, návrh, predaj, inštalácia a servis 

tepelných čerpadiel, klimatizácií, rekuperácie, ...

Oblasť zamerania

 

  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Ing. Martin Olšavský je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 25.1.2024 25.1.2024
2022 12.11.2023 13.11.2023