Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizaènú techniku

 a Sekcie CHKT  pri SOPK, SPPK 

v spolupráci so Zväzom vedeckotechnických spoločností,

a Inchebou a.s. Bratislava organizujú

12.4. 2013

máme 20 rokov

09.00 - 09.45            Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.45 - 11.30            19. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

                                 Chladivá, tlakové nádoby, energetická efektívnosť

                                 Preventívny servis, kontroly úniku, elektronická evidencia, tlakové nádoby

                                 Ocenenie najlepšej študentskej práce za rok 2012 v SR

                                 Ocenenie výrobkov, technológií a servisu pre CHKT

09.30 - 14.30            Občerstvenie - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT

11.30 – 13.30           Seminár: „Ekodizajn, chladivá a tepelné čerpadlá“

09.00 - 18.00            Climatherm´2013 medzinárodná výstava klimatizačnej techniky

                                 Navštívte stánok SZ CHKT Hala B2 stánok  309

Diskusné fóra – „Ekodizajn, chladivá a tepelné čerpadlá“