Cenník

Registračný poplatok

Položka Platí pre Platí do Cena
Registračný poplatok účasť 2-4.9.2013 Členov 20.8.2013 140 €
Registračný poplatok účasť 2-4.9.2013 Členov 4.9.2013 160 €
Registračný poplatok účasť 2-4.9.2013 Nečlenov 4.9.2013 160 €
Registračný poplatok účasť 2-4.9.2013 Všetkých 4.9.2013 190 €
Registračný poplatok účasť 2-4.9.2013 manželka Všetkých 20.8.2013 90 €
Registračný poplatok účasť 2-4.9.2013 manželka Všetkých 4.9.2013 110 €
Registračný poplatok účasť 3-4.9.2013 Členov 20.8.2013 90 €
Registračný poplatok účasť 3-4.9.2013 Nečlenov 20.8.2013 110 €
Registračný poplatok účasť 3-4.9.2013 Členov 4.9.2013 110 €
Registračný poplatok účasť 3-4.9.2013 Nečlenov 4.9.2013 130 €
Registračný poplatok účasť 3-4.9.2013 manželka Všetkých 20.8.2013 70 €
Registračný poplatok účasť 3-4.9.2013 manželka Všetkých 4.9.2013 90 €

Ubytovanie s raňajkami

Položka Platí pre Platí do Cena
Zámok Smolenice dvaja na izbe z 2/3.9. Všetkých 4.9.2013 35 €
Zámok Smolenice dvaja na izbe z 3/4.9. Všetkých 4.9.2013 35 €
Zámok Smolenice sám na izbe z 2/3.9. Všetkých 4.9.2013 65 €
Zámok Smolenice sám na izbe z 3/4.9. Všetkých 4.9.2013 65 €
Zámok Smolenice traja na izbe z 2/3.9. Všetkých 4.9.2013 30 €
Zámok Smolenice traja na izbe z 3/4.9. Všetkých 4.9.2013 30 €

Firemné prezentácie

Položka Platí pre Platí do Cena
Distribúcia prospektov Členov 20.8.2013 50 €
Distribúcia prospektov Členov 4.9.2013 70 €
Distribúcia prospektov Nečlenov 4.9.2013 90 €
Distribúcia prospektov Nečlenov 20.9.2013 70 €
Panel - poster Členov 20.8.2013 30 €
Panel - poster Nečlenov 20.8.2013 50 €
Panel - poster Členov 4.9.2013 50 €
Panel - poster Nečlenov 4.12.2013 70 €
Reklama v zborníku Členov 30.6.2013 70 €
Reklama v zborníku Nečlenov 30.6.2013 90 €
Reklama v zborníku Členov 20.8.2013 90 €
Reklama v zborníku Nečlenov 20.8.2013 110 €
Stolík počas konferencie Členov 20.8.2013 90 €
Stolík počas konferencie Členov 20.8.2013 110 €
Stolík počas konferencie Nečlenov 4.9.2013 130 €
Stolík počas konferencie Nečlenov 4.9.2013 110 €
Výstavná plocha Členov 20.8.2013 30 €
Výstavná plocha Nečlenov 20.8.2013 50 €
Výstavná plocha Členov 4.9.2013 50 €
Výstavná plocha Nečlenov 4.9.2013 70 €
Vystúpenie na konferencii (5 min) Členov 20.8.2013 50 €
Vystúpenie na konferencii (5 min) Nečlenov 20.8.2013 70 €
Vystúpenie na konferencii (5 min) Členov 4.9.2013 70 €
Vystúpenie na konferencii (5 min) Nečlenov 4.9.2013 90 €