Cenník

Cena

Položka Platí pre Platí do Cena
Účastnícky poplatok Členov 10.1.2014 210 €
Účastnícky poplatok Nečlenov 10.1.2014 230 €
Účastnícky poplatok Členov 10.2.2014 230 €
Účastnícky poplatok Nečlenov 10.2.2014 250 €