Virtual Lobby

Welcome to the virtual lobby for Medzinárodná servisná konferencia na STU v Bratislave!

Click here to download the abstract proceedings.

Here you can choose from one of the sessions below and join the presenters at the planned time slots. You will also be able to access recorded presentations after the conference.

All times are given in Central European Time.

25.9.2014

Budeme znižovať spotrebu HFC chladív

sála Darwin, 13:00 – 14:30

Open session room

Príspevky
Koncepcia činnosti Zväzu
Presented by Ladislav Nagy
Zmeny v novom nariadení (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch
Presented by Andrea Preisingerová, Ing.
Skúsenosti z kontrol SIŽP podľa zákona č. 286/2009 Z.z. a jeho vyhlášky
Presented by Iveta Galovicova, RNDr.

Servisná sekcia

sála Darwin, 15:00 – 16:30

Open session room

Príspevky
Diskusia k zákazom chladív pre výrobky
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Zhodnotené, alternatívne a nové chladivá
Presented by Miroslav Serečun, Mgr.
Využitie informačného systému v spoločnosti RMS
Presented by Radoslav Vašiga, Ing

Leaklog - školenie

Košice, hotel Centrum a VSG, 16:30 – 18:00

Open session room

Príspevky
Čo je nové v programe Leaklog
Presented by Michal Tomlein, Ing.
Online platby a fakturovanie
Presented by Matúš Tomlein, Ing.

Kontroly citlivosti detektorov, tlakomerov, vývev

sála Darwin, 16:30 – 18:00

Open session room

26.9.2014

Bezpečnosť s chladivami

Hotel Centrum, sála Darwin, 08:15 – 09:45

Open session room

Príspevky
Dohľad nad chladiacimi okruhmi
Presented by Peter Tomlein
Výpočet medznej koncentrácie chladív
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Zaraďovanie chladiacich látok podľa vyhlášky o VTZ a skúsenosti z výkonov inšpekcie práce
Presented by Daniela Gecelovská, Ing., PhD.
Bezpečnosť chladiacich zariadení počas životného cyklu
Presented by Jozef Löffler

Bezpečnosť chladiacich okruhov

Košice, hotel Centrum,sála Darwin, 10:15 – 12:30

Open session room

Príspevky
Analýza rizík chladiacich okruhov
Presented by Juraj Forgács, Ing.
Analýza rizík vyplývajúcich z používania HC chladív v chladiacich systémoch
Presented by Libor Novák
Analýza rizík prevádzky chladiacich okruhov s amoniakom
Presented by Ľubomír Maník, Ing.
Analýza rizík prevádzky chladiacich okruhov s CO2
Presented by František Salis
Posúdenie rizík malých klimatizačných zariadení s chladivamy triedy A2L
Presented by Martin Ďurian, Ing.

Prevádzka chladiacich okruhov

sála Darwin, 13:30 – 15:00

Open session room

Príspevky
Ochrana kompresorov pomocou CoreSense™ systému
Presented by Tomáš Elek, Ing.
Poruchy chladivových kompresorů
Presented by Zdeněk Čejka
Kvalita oleja v okruhu a sledovanie stavu kompresorov
Presented by Marek Baxa
Sledování provozu prostřednictvím monitoringu
Presented by Zbyněk Čejka
Analyzátor chladenia testo 570 pri riešení problémov rezidenčných klimatizačných jednotiek a tepelných čerpadiel
Presented by Dušan Kiseľ, Ing., CSc.
Meranie spotreby elektrickej energie prístennej vitríny na trh Severnej Ameriky podľa požiadaviek DOE 2012
Presented by Jozef Pirohár, Ing.

Klimatizácia, tepelné čerpadlá, elektroodpad

sála Darwin, 15:30 – 16:45

Open session room

Príspevky
Energetické kontroly klimatizačných systémov podľa zákona 314/2012 Z.z. – skúsenosti z praxe
Presented by jozef löffler
Hygienické kontroly klimatizačných systémov podľa TN 127012
Presented by jozef löffler
Správna prevádzková prax s elektroodpadom z klimatizácií a tepelných čerpadiel a z výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
Presented by Peter Valent, Ing.