Predbežný program servisnej konferencie s názvom:

„BEZPEČNOSŤ CHLADIACICH OKRUHOV“

 

Dom Techniky ZSVTS, Hotel centrum, 25-26.9.2014

Konferenciu podporili

 

RMS, a.s., Skanska SK, a.s., AI Trade, Alfaco, Climaport, Daikin CE, Pastorkalt, Trane ČR

 

Konferencia pojednáva o rizikách, ktoré vyplývajú z použitia nebezpečných a ostatných chladív v chladiacich systémoch určených pre rôzne použitia. V praxi existujú dva druhy rizík a to odstrániteľné a neodstrániteľné. Na konferencii budú obe skupiny charakterizované a vysvetlené.

Konferencia taktiež pojednáva o tom čo by mal vedieť servisný pracovník a čo by mal vedieť každý užívateľ chladiacich systémov v zmysle rizík, ktoré pri servisných prácach resp. užívaní chladiacich zariadení pretrvávajú.

V uvedenom zmysle sa konferencia zaoberá aj správnou prevádzkovou praxou vo vzťahu ku monitorovaniu systémov, vedeniu potrebnej dokumentácie, vykonávaniu prehliadok, kontrol na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky chladiacich okruhov a ich komponentov.

 

Sekcie a program

25.9.2014

 

09.00 – 12.30 Zasadnutie členov SV IIR

12.30 – 13.00 Prezentácia a občerstvenie (Kongresová sála Darwin v hoteli Centrum)

13:00 - 14:15 Budeme znižovať spotrebu HFC chladív prepočítanú na emisie v CO2eq

Ladislav Nagy: Otvorenie konferencie

Andrea Preisingereová: Zmeny v novom Nariadení na F plyny

Iveta Galovičová: Skúsenosti z kontrol SIŽP podľa zákona

Diskusné fórum sekcie moderujú Ladislav Nagy, Andrea Preisingerová, Iveta Galovičová

14:15 – 15:15 Káva, občerstvenie

15:15 - 16:30 Servisná sekcia

Ladislav Nagy: Ekonomika servisu vo vzťahu ku zákonným povinnostiam

Ivan Kaluža: Technika na zhodnotenie alternatívnych chladív

Miroslav Serečun: Zhodnotené, alternatívne a nové chladivá

Milan Ondrejmiška: Skúšky chladiacich okruhov

Radoslav Vašiga: Záznamníky a ich možnosti v spoločnosti RMS

Diskusné fórum servisnej sekcie moderuje Ivan Kaluža, Ladislav Nagy, Richard Sebera

16.30 – 18:00 Školenie na Leaklog

16.30 – 18:00 Kontroly citlivosti detektorov, tlakomerov, výkonnosti vývev

19:00 - 23:00 Spoločenský večer s rautom, ochutnávkou vín, jazzovou hudbou a tanečným vystúpením Janka Tkáča s priateľmi v sále Einstein

 

Ubytovanie v Košiciach

(Účastníci si rezervujú samostatne. Pri rezervácii v hoteli Centrum uveďte pre zníženú cenu, že ste účastníkom konferencie SZCHKT)

 

26.9.2013

 

08:30 – 09:45 Bezpečnosť chladiacich okruhov(Sála Darwin v hoteli Centrum)

Peter Tomlein: Otvorenie - retrospektíva bezpečnosti chladiacich okruhov

Daniela Gecelovská: Skúsenosti orgánov inšpekcie pri kontrole legislatívy týkajúcej sa chladiacich zariadení

Diskusné fórum servisnej sekcie moderujú Dušan Chrenko, Juraj Forgács. Jozef Löffler

09:45 – 10:15 Káva, občerstvenie

10:15 - 12:45 Bezpečnosť chladiacich okruhov

Peter Pribula:Bezpečnosť chladiacich okruhov - uvádzanie do prevádzky a prevádzka podľa chladív

Peter Tomlein: Výpočet medznej koncentrácie chladiva

Juraj Forgács: Analýza rizík prevádzky chladiacich okruhov

Ľubomír Maník: Analýza rizík prevádzky chladiacich okruhov s amoniakom

Libor Novák: Analýza rizík vyplývajúcich z používania HC chladív v chladiacich systémoch

Martin Durian: Analýza rizík prevádzky chladiacich okruhov s chladivami skupiny A2L

Sališ, F. Benz, M: Analýza rizík prevádzky chladiacich okruhov s chladivom CO2

Diskusné fórum servisnej sekcie moderujú Dušan Chrenko, Juraj Forgács. Jozef Löffler

12:30 - 13:30 Obed  (hotel Centrum)

13:30 - 15:00 Prevádzka chladiacich okruhov

Zbyněk Čejka: Sledovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prostredníctvom monitoringu

Tibor Šimko: Problémy s olejom v chladiacom okruhu

Marek Baxa: Kvalita oleja v okruhu a sledovanie stavu kompresorov

Tomáš Elek: Ochrana kompresorov pomocou CoreSense systému

Zdeněk Čejka: Poruchy chladivových kompresorov a ich vplyv na spoľahlivosť systému

Jozef Pirohár: Trendy v komerčnom chladení

Milan Kozický: Chladivá v prepravnom chladení

Diskusiu moderujú Vladimír Orovnický, Ivan Kaluža, Richard Sebera

15:00 – 15:30 Káva, občerstvenie

15:30 - 17:00 Klimatizácia, inšpekcie a diagnostika, elektroodpady

Jozef Löffler: Inšpekcie klimatizačných zariadení – skúsenosti z praxe

Dušan Kiseľ: Analyzátor chladenia pri riešení problémov tepelných čerpadiel

Peter Valent: Novela zákona o odpadoch a prevádzková prax vo vzťahu ku elektrodpadom CHKT a TČ

Firemné prezentácie

Tombola

 

17.00 Záver konferencie Ladislav Nagy, prezident Zväzu