23. valné zhromaždenie Zväzu 24.3. v hale B stred

s nasledovným programom:

09.00 – 09.30       Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.30 - 10.45        23. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

10.00 - 10.10      Novela vyhlášky č. 382/2016 Z.z.,Ing. Andrea Preisingerová, MŽP SR

10.10 – 10.15     Trendy v spájkovaní,Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD., CZO Trnava

10.15 – 10-20     Predstavenie publikácie o Amoniaku,Ing. Ľubomír Maník

09.00 - 13.30      Občerstvenie - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT

 

TEPELNÉ ČERPADLÁ V SRDCI ENERGETICKEJ ÚNIE

Bezplatne 24.3.2017 na Rácioenergii

Programové centrum, hala B stred od 11.00 do 13.30

 

Otázky prednášateľom bude možné posielať cez internet.

Otázky budú premietnuté ešte v priebehu prednášky po jej skončení ich prezentujúci zodpovie.

Zorganizujeme aj kvíz s tombolou.

 

11.00 sekcia: Tepelné čerpadlá v priemysle

1.     Potenciál tepelných čerpadiel,  Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc., SZ CHKT Rovinka

2.     Aplikácie tepelného čerpadla vzduch-vzduch, Ing. Dezider Machovec, Fiving, s.r.o., LiptMik.

3.     Využitie tepelných čerpadiel v priemyselných aplikáciách, Ing. Alexej Hyža, KVT, s.r.o. BA

4.     Využitie odpadového tepla tepelnými čerpadlami v kogeneračných jednotkách, aquaparkoch a kotolniach, Ing. Peter Kuliaček, Viessman s.r.o. Bratislava

5.     Vybrané priemyselné aplikácie tepelných čerpadel s novými chladivami, Ing. Martin Žúrek, TRANE ČR s.r.o. OZ Slovensko, Bratislava

12:00 Prestávka na občerstvenie

12.30 sekcia: Tepelné čerpadlá v bytových a administratívnych budovách

1.     Citlivosť tepelných čerpadiel na vybrané parametre, Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc., SZ CHKT

2.     Efektívne zvyšovanie hospodárnosti prevádzky VRV systémov pri chladení a vykurovaní budov, Ing. Vladimir Orovnicky, Daikin CE Bratislava

3.     Vykurovanie pre bytové domy, Ladislav Ladič, Frigproduct, s.r.o. Šamorín

4.     Výsledky s tepelnými čerpadlami v CZT, Ing. Jozef Kováč, KORR, s.r.o., Bratislava

5.     Využitie tepelných čerpadiel poháňaných plynovým motorom v sústavách CZT, Ing. Miroslav Machovič, ESM Yzamer, s.r.o., Trnava

6.     CZT ... Áno alebo Nie ? Alternatívne riešenia, MBA. Peter Behúl, Climaport s.r.o., Nitra

 

13.30 Panelová diskusia s otázkami priamo i cez internet

Tepelné čerpadlo je alternatívou ku klasickému spôsobu výroby tepla (chladiace zariadenie nemá principiálne inú alternatívu) a preto energetické a ekonomické hodnotenie, ktoré rozhoduje o účelnosti jeho použitia sa musí realizovať v porovnaní s iným klasickým spôsobom výroby tepla. Tepelné čerpadlo je potom účelné použiť len v prípade, ak toto porovnanie vychádza priaznivo, pričom si je potrebné uvedomiť, že pre budúceho užívateľa je rozhodujúce, aby cena vyrábaného tepla bola menšia ako porovnávaného spôsobu jeho výroby. Priaznivé energetické hodnotenie uvedeného porovnania ešte nezaručuje ekonomickú efektívnosť, je len jedným z jej predpokladov.

 

Schopnosť tepelného čerpadla nielen vykurovať, ale aj chladiť ho dostala do centra energetickej únie tvorenej európskou komisiou.