Price List

Účastnícky poplatok

Item Valid for Valid until Price
Účastnícky poplatok Members 25/11/2017 0 €
Účastnícky poplatok Non-members 25/11/2017 60 €

Ubytovanie si záujemca zabezpečí individuálne

Item Valid for Valid until Price
Ubytovanie si záujemca zabezpečí individuálne Everyone 25/11/2017 0 €