24. valné zhromaždenie Zväzu 13.4. v ExpoClube na Inchebe

s nasledovným programom:

09.00 – 09.45     Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.45 - 10.30      24. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

10.45 - 11.00      Ocenenia Výrobkov, ocenenia Servisu

11.00 – 11.15     Ocenenia Študentských prác a osobností

11.15 - 11.30      Leaklog_web s použitím mobilov a tabletov

11.30 - 12.00     Panelová diskusia s členmi predstavenstva k vývoju používania chladív

12.00 - 13.00      Koktail - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT