14. servisná konferencia Zväzu zameraná na preventívny servis,

                        nové technológie, komponenty, ovládanie                         

a voľby NAJ_realizácií 1993-2018

 

pod záštitou Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR

s hlasovaním o NAJ realizácie v rokoch 1993-2018

 

S panelovou diskusiou, výstavkou tombolou a ďalšou propagáciou 

 

Prihláste Vašu NAJ realizáciu za 25 rokov činnosti Zväzu do konca mája 2018

Výber NAJ realizácie hlasovaním účastníkov konferencie

Prihláste abstrakt prednášky do konca mája 2018

 Registrácia abstraktov na www.szchkt.org

   Kliknite na udalostia konferencia 2018

  Kliknite na príspevky a pridať príspevok