V nadväznosti na predchádzajúce stretnutia v spoločnostiach Fiving a Yzamer sa bude konať porada:

24. januára, v utorok od 10.00 s predpokladom ukončenia do 13.00

Na adrese: SZ CHKT, 93101 Šamorín, ulica Vicenzy 2209/8A s programom:

  1. Zelená domácnosť II
  2. Podpora OZE cez OP KŽP
  3. Smernica EPBD mení kontroly klimatizačných zariadení
  4. Štatistika TČ a ich podiel na OZE
  5. Diskusia a obed

 

Prednášajú Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová a Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.