Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog

predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Všetko v COekv. podľa Nariadenia č. 517/2014/EU a 2015/2067

 

Program školenia Leaklog 27.04.2019

v sidle SZ CHKT Šamorín

§  08.00 – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...

§  08.15 – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU a v zákone

§  08.30 – Školenie na Leaklog

§  11.00 – Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog (pre PC, tablety a mobily)

§  12.00 – Diskusia

Kontrola citlivosti detektorov úniku, vývev

08.00 – 12.00 pred sálou školenia na Leaklog

 

Používanie programu elektronickej evidencie Leaklog 2.0

Školenie je určené pre tých záujemcov, ktorí používajú notebook a chcú viesť elektronickú evidenciu v zmysle zákona v programe Leaklog. Tento program si účastníci stiahnu, respektíve obnovia zo stránky www.szchkt.org tri dni pred začatím školenia. Na školení budú účastníci pracovať s programom nasledovne:

1.      Zavedú si svoje identifikačné údaje.

2.      Zavedú si zoznam vybraných zákazníkov.

3.      Zavedú si chladiace okruhy vybraného zákazníka.

4.      Vkladanie schém, obrázkov, parametrov, dokumentov.

5.      Zavedú záznamy vykonaných kontrol úniku, opráv, vytlačia štítky.

6.      Zavedú zmeny do už zavedených záznamov. Práca s agendou kontrol.

7.      Vyhodnotia údaje za rok a oznámia ich certifikačnému orgánu.

8.      Vyhodnotia údaje za zákazníka k odoslaniu na Ministerstvo.

9.      Využívanie tabletov a mobilov na Leaklog.

10.    Práca s Leaklogom na webe.

11.    Diagnostiku podľa nameraných parametrov.

12.    Prehľad rizík a zistených nedostatkov.

13.    Vedenie skladu a pohybu chladív.

14.    Prehľad vykonaných opatrení.

15.    Tlač štítkov, QR kódov.

 

Účastníkom odporúčame priniesť tablet, písacie potreby, IČO a heslo, údaje na oznamovanie o pohybe chladív za rok 2018.

 

Školenie ponúkame nadväzne na školenie na odborné znalosti podľa Nariadenia (EU) 2015/2067a vedenie elektronickej evidencie v zmysle novelizovaného zákona NR SR č. 286/2009, 348/2015 a jeho vyhlášky č. 382/2016 Z.z. podľa zmien v Nariadení 517/2014/EU a 2015/2067/EU.