Cenník

Účastnícky poplatok

Položka Platí pre Platí do Cena
Účastnícky poplatok Členov 13.1.2012 30 €
Účastnícky poplatok Nečlenov 13.1.2012 60 €