Price List

Účastnícky poplatok

Item Valid for Valid until Price
Účastnícky poplatok Members 13/1/2012 30 €
Účastnícky poplatok Non-members 13/1/2012 60 €