Virtual Lobby

Welcome to the virtual lobby for Medzinárodná servisná konferencia v hoteli Patria a SUMMIT vedy-výskumu-výroby a vzdelávania na Slovensku!

Click here to download the abstract proceedings.

Here you can choose from one of the sessions below and join the presenters at the planned time slots. You will also be able to access recorded presentations after the conference.

All times are given in Central European Time.

20.10.2019

Revízia Nariadenia o F plynoch

Club salón, 14:00 – 15:00

Open session room

6.11.2019

Okrúhly stôl ku horľavým a vysokotlakovým chladivám, Milan Ondrejmiška

Kinosála, 14:00 – 15:30

Open session room

Príspevky
Používanie normy STN EN 378
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Projektovanie a riziká s propánom
Presented by Libor Novák, Ing.
Uvádzanie do prevádzky obchodného chladenia
Presented by Ivan Lobík
Uvádzanie zariadení s horľavými a vysokotlakovými zariadeniami do prevádzky
Presented by Milan Ondrejmiška, Ing.

Leaklog.org pre servis a prevádzkovateľov, Michal & Matúš

Kinosála, 15:30 – 17:30

Open session room

Príspevky
Leaklog.org pre servisné organizácie a prevádzkovateľov
Presented by Matúš Tomlein, Ing.PhD.
Výhody a spôsob používania záznamníka Leaklog
Presented by Michal Tomlein, Ing.

Kontrola citlivosti detektorov, tlakomerov, Ladislav Nagy

Vestibul, 17:00 – 18:00

Open session room

7.11.2019

Prienik právnych noriem, Peter Tomlein

Kinosála, 09:00 – 11:00

Open session room

Príspevky
Prienik právnych noriem
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Podmienky navrhovania stavebných konštrukcií a budov ovplyvňujúce potrebu energie a EHB
Presented by Zuzana Sternová, Prof. Ing. PhD.
Dosah energetických právnych noriem na chladiacu, klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá
Presented by Miroslav Mariaš, Ing.
Pozície technických zariadení v štatistike obnoviteľnej energie SR
Presented by Juraj Novák, Ing.
Hodinový krok v hodnotení tepelných strát a ziskov budov s tepelnými čerpadlami
Presented by Ivana Stančíková, Ing.
Zaradenie chladiacej a klimatizačnej techniky v elektroodpade
Presented by Peter Valent, Mgr.

Tepelné čerpadlá, Miroslav Machovič

Kinosála, 11:00 – 12:00

Open session room

Príspevky
Zdrojove (bezvodé) studne ako trvaly zdroj tepla a chladu so systémom ALOP
Presented by Michal Bartko, Prof. Ing. PhD.
POROVNANIE EKONOMICKEJ VÝHODNOSTI ZDROJOV TEPLA PRE INDIVIDUÁLNU A BYTOVÚ VÝSTAVBU HODNOTA ZA PENIAZE
Presented by Radovan ILLITH, Ing. PhD.
Cenntralizácia a tepelné čerpadlá pre potreby chladenia a vykurovanie , alebo decentralizácia s obnoviteľnými zdrojmi je vedúcou technológiu?
Presented by Emil Izakovič

Nové chladiace technológie, Vladimír Orovnický

Konferenčná sála, 13:00 – 14:30

Open session room

Príspevky
Chladivá v chladičoch vody, VRV a split a multisplit systémoch
Presented by Peter Behúl, MBA
Ako zefektívniť využívanie klimatizačnej techniky
Presented by Vladimir Orovnicky, Ing.
R32 v hybridných a split systémoch
Presented by Pavol Cagala, Ing.
Chladivá v ľahkom komerčnom chladení ... zmeny a novinky.
Presented by Peter Bukšár, Ing.
CO2 a DC technologie CAREL
Presented by Marek Barták, Ing.
Veľké chladenie s chladivom R32
Presented by Jiří Křivský ml., Ing.

Pohár vína s Prof. Staněkom

Konferenčná sála, 16:00 – 16:30

Open session room

Príspevky
Súčasnosť a perspektíva malých a stredných podnikov vo väzbe na priemysel 4.0
Presented by Peter Staněk, CSc.

8.11.2019

Nové komponenty, ovládanie a technológie, Miroslav Maťašovský

Kinosála, 09:00 – 10:30

Open session room

Príspevky
Komponenty chladiaceho okruhu treba správne dimenzovať
Presented by Miroslav Maťašovský, Ing.
Manipulace s hořlavými chladivy třídy A2L a A3
Presented by Jaroslav Hořejš
Porovnání provozu skrolů ZP
Presented by Zdeněk Čejka
Retrofit ventilátora kondenzátora
Presented by Richard Sebera
čo sa stane keď nemá čo zastaviť kompresor. Alebo sú chladiace stroje bezpečné ?
Presented by Viktor Beláň, Ing.

Servisná sekcia, Jaroslav Zoldfay, Róbert Pallya

Kinosála, 11:00 – 12:30

Open session room

Príspevky
Servis chladiacich zariadení s FM kompresormi od firmy Embraco
Presented by Libor Novák, Ing.
Skúsenosti so zámenami R404A za alternatívne chladivá
Presented by Martin Ilenčík, Ing.
Retrofit alebo výmena zariadenia
Presented by Ivan Lobík
Veľkosť absolútnych i priemerných únikov na Slovensku
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Ako znížiť úniky chladív a vedenie záznamníka
Presented by Martin Valent, Ing.
Duálny, školský systém a rekvalifikácie pre odbor chladiarenský mechanik
Presented by Róbert Pallya, Mgr
Vzdelávanie s horľavými a vysokotlakými chladivami v základnom kurze
Presented by Jaroslav Zöldfay, Bc.