15. medzinárodná servisná konferencia

CHLADENIE, KLIMATIZÁCIA a TEPELNÉ ČERPADLÁ

Organizačný výbor konferencie:

 • Vladimír Orovnický                        predseda výboru a prezident SZ CHKT
 • Emil Izakovič                               - ESM yzamer, Trnava
 • Ivan Lobík                                   - Sinop, Pezinok
 • Jaroslav Zoldfay                         - predseda servisnej sekcie SZ CHKT
 • Zdeněk Čejka                             - Alfaco s.r.o. Choceň
 • Jozef Löffler                                - VUV Piešťany     
 • Róbert Pallya                              - SOŠT Zlaté Moravce
 • Peter Tomlein                             - Zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR, STU Ba

 

Zahraniční koordinátori:

 • Štepán Stojanov                         - S CHKT, Praha
 • Krzysztof Grzegorski                  - Prozon Varšava
 • Nándor Várkonyi                        - HKVZs Budapest
 • Miroslav Petrák                          - ČVUT, Güntner AG & Co. KG, Praha

 

Sekcie

 • Prienik právnych noriem
 • Technológie a komponenty
 • Ekológia, bezpečnosť a ekonomika
 • Servisná sekcia, školské, duálne vzdelávanie
 • Spoločenský program a tombola

 

Sekretariát konferencie:

          Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

          Peter Tomlein

          93101Šamorín

E-mail: szchkt@szchkt.org   http://www.szchkt.org Tel./fax: 00421 31 550 1674

 

Program konferencie

          Konferencia je rozdelená do nasledovných blokov:

 • EKONOMIKA SERVISU, PRÁVNE NORMY a MERANIA
 • ELEKTRONIZÁCIA, RIADENIE A REGULÁCIA
 • KOMPRESORY, NÁVRH a DIMENZOVANIE
 • DOMÁCE, KOMERČNÉ CHLADENIE
 • SERVIS PRE AUTOKLIMATIZÁCIU
 • SERVIS PRE KLIMATIZÁCIU
 • TEPELNÉ ČERPADLÁ
 •  ZÁRUČNÉ OPRAVY
 •  PANI PORUCHA
 • TOMBOLA

Sprievodný technický program

počas Servisnej konferencie vytvoríme priestor na technický i spoločenský program 

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU A KLIMATIZAČNÚ TECHNIKU

ponúka počas konferencie

Tvorbu webstránok

možnosť jednoduchej tvorby firemnej webovej stránky bez znalosti programovania alebo web dizajnu. Členovia zväzu si môžu niekoľkými kliknutiami vytvoriť stránku  s možnosťou rýchleho pridávania noviniek a s profesionálnym vzhľadom.

Pomôžeme Vám vytvoriť si vlastnú stránku v prvý deň konferencie. Ak máte záujem zoberte si so sebou :

 • Vaše prihlasovacie údaje (IČO a heslo), ktoré používate na oznamovanie údajov,
 • v prípade záujmu o vytvorenie vlastnej stránky priamo na mieste je vhodné si priniesť počítač.

Predstavíme mapy firiem a dopytový systém

Na mape firiem sú organizácie certifikované na prácu s F plynmi a na inštaláciu tepelných čerpadiel na Slovensku.

Naučíme Vás vyznačiť Vašu polohu na mape firiem

Mapa firiem je portál, ktorý umožňuje zákazníkovi nájsť presnú polohu chladiarenských firiem v jeho okolí. Certifikované organizácie, členov SZCHKT, naučíme využiť službu Mapa firiem a jednoduchým spôsobom vyznačiť svoju polohu na mape szchkt.org/mapa_firiem.

Certifikácia inštalatérov tepelných čerpadiel a certifikácia spoločností

Spôsob administrácie certifikácie osôb inštalujúcich TČ podľa Smernice 2009/28/ES. Sledovanie TČ s možnými dotáciami a vyhodnocovanie štatistiky TČ inštalovaných na Slovensku za predchádzajúci rok.

Stretnutie priateľov Leaklogu a škola Leaklogu

Program Leaklog budete mať k dátumu konferencie približne tri roky od jeho prvého uplatnenia v praxi. Jeho uplatnenie si už získalo svojich priateľov, ktorí urobili spätnú väzbu a tak sme mohli Leaklog postupne vylepšovať. Úvodná prednáška bude 20.10.2015. Vaše pripomienky budú vítané počas celej konferencie. Popoludní sa pre záujemcov uskutoční školenie na používanie Leaklogu.

Programy PED

Uľahčujú certifikovaným montážnym firmám prehlasovanie zhody. Sú k dispozícii nawww.szchkt.org certifikovaným firmám, členom SZ CHKT.  

Merania na okruhu

Pomocou klasických tlakomerov a teplomerov, ale aj prístrojmi Climacheck, Refco a Testo. Môžete si overiť Vaše znalosti.

Zdarma skontrolujeme Vaše detektory a Vaše tlakomery

 

Kontrola elektronického detektora je podľa Nariadenia 1516/2007/ES minimálne raz za rok na citlivosť úniku do 5 g za rok. Kontrolný postup je na www.szchkt.org. Kontrolu správnej funkcie detektora vykonáme pomocou etalónu úniku a tlakomerov pomocou kalibračných tlakomerov.