Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog

Všetko v COekv. podľa Nariadenia č. 517/2014/EU a 2015/2067

 

Program školenia Leaklog 20.10. 2021

v hoteli Slovan Tatranská Lomnica

§  15.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...

§  15.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU a v zákone

§  16.00  – Školenie na Leaklog základy

§  17.30  – Školenie na Leaklog pokročilí

§  18.00  - Využívanie synchronizácie

§  18.30  – Diskusia

Kontrola citlivosti detektorov úniku, vývev

17.00 – 18.00 pred sálou školenia na Leaklog - Zlatým salónikom hotela Slovan

 

Používanie programu elektronickej evidencie s názvom Leaklog verzia 2.2.1

Školenie je určené pre tých záujemcov, ktorí používajú notebook a chcú viesť elektronickú evidenciu v zmysle zákona v programe Leaklog. Tento program si účastníci stiahnu, respektíve obnovia zo stránky www.szchkt.org  tri dni pred začatím školenia. Na školení budú účastníci pracovať s programom nasledovne:

1.      Zavedú si svoje identifikačné údaje.

2.      Zavedú si zoznam vybraných zákazníkov.

3.      Zavedú si chladiace okruhy vybraného zákazníka.

4.      Vkladanie schém, obrázkov, parametrov, dokumentov.

5.      Zavedú záznamy vykonaných kontrol úniku, opráv, vytlačia štítky.

6.      Zavedú zmeny do už zavedených záznamov. Práca s agendou kontrol.

7.      Vyhodnotia údaje za rok a oznámia ich certifikačnému orgánu.

8.      Vyhodnotia údaje za zákazníka k odoslaniu na Ministerstvo.

9.      Práca s Leaklogom ako s ekonomickým programom

10.    Práca s Leaklogom na firemnom serveri

11.    Diagnostiku podľa nameraných parametrov.

12.    Prehľad rizík a zistených nedostatkov.

13.    Vedenie skladu a pohybu chladív.

14.    Prehľad vykonaných opatrení.

15.    Tlač štítkov.

 

Účastníkom odporúčame priniesť notebook, písacie potreby, IČO a heslo, údaje na oznamovanie o pohybe chladív za rok 2020.

 

Školenie ponúkame nadväzne na školenie na odborné znalosti podľa Nariadenia (EU) 2015/2067a vedenie elektronickej evidencie v zmysle novelizovaného zákona NR SR č. 286/2009, 210/2019 a jeho vyhlášky č. 314/2009 Z.z. podľa zmien v Nariadení 517/2014/EU a 2015/2067/EU.