Program porady 17. januára 2023:

09:00 Registrácia

10:00 Štatistika tepelných čerpadiel pokyny k vyplňovaniu tabuliek

10:30 Program Slovensko, Modernizačný fond

11:00 Kontroly energetickej efektívnosti klimatizácie a tepelných čerpadiel

12:00 Diskusia k podmienkam dotácií

12:00 Obed

13:00 Revízia smernice EPBD

13:30 Program Obnov Dom

14:00 Diskusia k podmienkam dotácií

14:30 Záver

 

Podujatie:    SIEA A SAŽP

Čas:              09:00-14:30

Miesto:        Banská Bystrica, hotel Dixon