29. valné zhromaždenie Zväzu 24.3. 2023 v Expo Clube na Inchebe v Bratislave


Valné zhromaždenie a dni novej techniky 
Prezenčné valné zhromaždenie, aby sa práca Zväzu úspešne preklopila do roku 2023.
Na to je nutné odsúhlasenie dokumentov schválených predstavenstvom Zväzu, publikovaných v Správach č. 1 a 2/2023:
 

  • Kontrola uznesení z 28. valného zhromaždenia
  • Návrh uznesení z 29. valného zhromaždenia
  • Účet za rok 2022 a plán na rok 2023

 

Registrácia na valné zhromaždenie už prebieha
https://szchkt.org/a/conf/event_dates/58/show

 

Program valného zhromaždenia:

09.00 - 09.45      Registrácia v Expo Clube na Inchebe

09.45 - 10.00      Hospodárenie, uznesenia, ocenenia

10:00 - 10:20      Vystúpenia za ocenené práce

10:20 - 10.30      Kooptácia do predstavenstva Zväzu

   

Panelová diskusia s členmi predstavenstva

10.30 - 10.40     MŽP: Zmeny v Nariadení o F plynoch

10.40 - 10.45     Vladimír Orovnický: Trendy v klimatizácii, chladení

10.45 - 10.50     Ladislav Nagy: Ekonomika servisu malé chladenie

10.50 - 10.55     Ivan Lobík: Ekonomika servisu stredné a veľké chladenie

11.00 - 11.05     Jozef Kováč: Trendy a ekonomika TČ

11.05 - 11.10     Peter Kuliaček: Podpora tepelných čerpadiel

11.10 - 10.15     Róbert Pállya: Ponuka vzdelávania

11:15 - 11:45     Diskusia, uznesenia, voľby a závery

Schvaľovanie dokumentov zverejnených v časopise Správy 2/2023 kontroly a návrhu uznesení, účtu za rok 2022 a plánu na rok 2023 a koptácia do predstavenstva Zväzu