Cenník

Registration Fee

Položka Platí pre Platí do Cena
Registration Fee for IIR members Všetkých 20.6.2017 330 €
Registration Fee for IIR members Všetkých 30.8.2024 360 €
Registration Fee for non IIR members Všetkých 20.6.2017 390 €
Registration Fee for non IIR members Všetkých 30.8.2024 450 €
Registration Fee for Ph.D students from IIR member country Všetkých 30.8.2024 270 €
Registration Fee for Ph.D students from non IIR member country Všetkých 30.8.2024 290 €
Registration Fee for Wife or Student Všetkých 20.6.2017 190 €
Registration Fee for Wife or Student Všetkých 30.8.2024 250 €
Registration fee only for one day session: without evening program and accomodation Všetkých 20.6.2017 190 €
Registration fee only for one day session: without evening program and accomodation Všetkých 30.8.2024 250 €

Accommodation - hotel Kormoran, Samorin

Položka Platí pre Platí do Cena
6-7.9 Double room one night per person Všetkých 30.8.2024 50 €
6-7.9 Single room one night Všetkých 30.8.2024 90 €
6-8.9 Double Room two nights per person Všetkých 30.8.2024 100 €
6-8.9 Single room two nights Všetkých 30.8.2024 180 €
7-8.9 Double Room one night per person Všetkých 30.8.2024 50 €
7-8.9 Single room one night Všetkých 30.8.2024 90 €

Accommodation - hotel X-bionic sphere, Samorin, 1,2 km from hotel Kormorán

Položka Platí pre Platí do Cena
6-7.9 Double room one night per person Všetkých 30.8.2024 60 €
6-7.9 Single room one night Všetkých 30.8.2024 100 €
6-8.9 Double room two nights per person Všetkých 30.8.2024 120 €
6-8.9 Single room two nights Všetkých 30.8.2024 200 €
7-8.9 Double Room one night per person Všetkých 30.8.2024 60 €
7-8.9 Single room one night Všetkých 30.8.2024 100 €

Company Business Presentation

Položka Platí pre Platí do Cena
Advertisement in Almanac and CD B&W Všetkých 15.6.2017 80 €
Advertisement in Almanac and CD B&W Všetkých 30.8.2024 110 €
Advertisement in Almanac Color Všetkých 15.6.2017 120 €
Advertisement in Almanac Color Všetkých 30.8.2024 150 €
Distribution of Prospects Všetkých 15.6.2017 70 €
Distribution of Prospects Všetkých 30.8.2024 100 €
Exhibited Area EUR/m2 Všetkých 15.6.2017 40 €
Exhibited Area EUR/m2 Všetkých 30.8.2024 70 €
One Poster and Exhibition Table Všetkých 15.6.2017 150 €
One Poster and Exhibition Table Všetkých 30.8.2024 180 €
Poster (Advert. Panel) EUR/piece Všetkých 15.6.2017 50 €
Poster (Advert. Panel) EUR/piece Všetkých 30.8.2024 80 €