Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. jún 2018 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7470 Gergely Kocsis