Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. november 2019 skúška F plyny MobKlim Šamorín 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9010 Pavel Miloš