Výrobcovia, dovozcovia a vývozcovia výrobkov a zariadení

Iné

Názov Ulica PSČ a mesto Výrobca Dovozca Vývozca
BIET EUROPE s.r.o. Šoltésovej 1995 91101 Trenčín
Danfoss, spol. s r.o. Továrenská 49 95301 Zlaté Moravce
Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko Stara Vajnorská 37 831 04 Bratislava
Iveco Slovakia, s.r.o. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava
Kelex s.r.o. Podhradská cesta 4 038 52 Sučany