Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2011

Informácie:
- Goedhardt
- Aquatherm Nitra
- Sinop Alfa
- Obnovte si certifikát
- Podujatia Zväzu
- Konferencia v Tatrách
- Šport na konferencii
- Prednášatelia sú stále vzácnejší
- Sprievodné podujatia konferencie
- Servisná sekcia zasadala na konferencii

Články:
- Spoločenský program, Pani porucha a tombola
- Radovan Ruman, Jaro Šustek: Základy chladenia s CO2
- DTN a Slovklima
- Peter Tomlein: Podkritický a nadkritický chladiaci obeh s CO2

Informácie:
- Vzdelávacia komisia EHPA
- Vzdelávanie, skúšky a certifikácia v Portugalsku
- Vzdelávacie stredisko APIEF
- Skúšky v Centerme
- Alfaco informuje 139
- RK Slovakia
- Tittl
- Danfoss

Správy 7/2011

Informácie:
- Tittl
- EDT
- Obsah
- ISK-Sodex 2012 a Sinop Alfa
- Kontroly klimatizačných zariadení
- Skúšky SIEA podľa zákona č. 17/2007 Z.z.
- Školenie a skúšky na F plyny v septembri
- Skúšky v Rovinke
- AREA v Londýne
- Chladivá s nízkym GWP
- Školiace pracovisko vo Waterlooville
- Nepriame zisťovanie únikov

Články:
- Tepelné čerpadlá vo vykurovacích sústavách
- Dr. Karin Jahn:Supermarkety stavajú na trvalo udržateľnú chladiarenskú techniku DTN a Slovklima Deimos
- Ing. Anton Bartovič: ERP zvyšovanie účinnosti ventilátorov
- Ing. Pavel Halabala: Motory, ktoré zabezpečia úspory energie
- Kolektív: Múdry prístup ku spätnému získavaniu tepla
- Kolektív: Tepelné čerpadlá v historických budovách
- Kolektív: Chladenie IT, ktoré zvoliť?
- Kolektív: Smernica EPBD

Informácie:
- Jubilanti
- Alfaco informuje 137 a 138
- IIR Kongres a Alfaco
- RK Slovakia
- Klimak
- Danfoss

Správy 6/2011

Informácie:
- Sinop Alfa
- EDT
- Servisná konferencia v Tatrách
- Ako sa prihlásiť na konferenciu v Tatrách
- Ponuka na služieb počas konferencie
- Program konferencie
- Konferencia v Prahe o emisiách
- Návšteva HKVSz v Rovinke
- Právne normy vo vzťahu ku TČ
- Zasadnutie Zväzov v rámci EHPA

Články:
- EHPA fórum
- Ing. Pavel Sudek: Energetické úspory v potravinárskom chladení Slovklima a DTN
- Kolektív: Lepšie výkonové číslo ešte nezaručuje vyššiu účinnosť
- Ing. Vladimír Houška: LU-VE mení výkon
- Kolektív: O praktických medzných hodnotách chladív
- Kolektív: Praktické medzné hodnoty chladív
- Kolektív: V supermarkete ohľaduplne voči životnému prostrediu

Informácie:
- Skúšky v Štúrove
- Záznam zo Správnej rady CO CHKT
- Opustil nás Peter Manas
- Alfaco informuje 136
- Elektroklima, RK Slovakia
- Tittl
- Danfoss

Správy 5/2011

Informácie:
Frigoslovakia, Clinitex
Tittl
Časový harmonogram konferencie
Konferencia 17-19.10. vo Vysokých Tatrách
Školenie inštalatérov TČ
Skúšky podľa EU.CERT.HP
Vzor certifikátu firmy inštalujúcej TČ
Certifikácia chladiarov podľa STN EN ISO/IEC 17024:2003

Články:
EMZET
Holger Thiesen - Obchod so zámenou R22
Peter Tomlein - Kontroly únikov
Nariadenie 1516/2007/ES
Metódy priamej kontroly
Zodpovedá prevádzkovateľ
Honeywell
Prevádzkový denník
Príklady únikov
Popis vybraných metód zisťovania únikov
DTN a Slovklima

Informácie:
Kongres IIR v Prahe
Alfaco informuje 135
RK Slovakia
CS-Mtrade
Sinop Alfa

Správy 4/2011

Informácie:
GEA Goedhardt
EDT
Obsah
Sinop Alfa
Výzva na prednášky – konferencia Vysoké Tatry
AREA v Dundee
E-learning. Francúzki chladiari v šoku
Medzinárodný kongres IIR v Prahe
Školenie a skúšky na kategóriu I v Rovinke
Po roku opäť v Sinope v Českých Budejoviciach
Tepelné čerpadlá v Európe
EHPA zasadala v Prahe

Články:
O Trade
Ing. Ľubomír Maník - Amoniak v SR
DTN a Slovklima
Ing. Marián Čalfa - Porovnanie chladiacich sytémov pre ľadové plochy
Ing. Libor Novák - Uhľovodíkové chladivá
Chladenie mlieka prírodnými chladivami

Informácie
Skúšky v Štúrove na kategóriu I
Skúšky na MobKlim v Rovinke
Alfaco informuje 134
Alfaco
RK Slovakia
Tittl
Frigoslovakia a Clinitex CZ

Správy 3/2011

Informácie:
Frigoservis a Clinitex CZ
Ziehl-Abegg
Sinop Alfa
Elektrorecycling - oznam
Výzva na prednášky – Vysoké Tatry
Posledné školenia pred 4.7.2011
Z valného zhromaždenia. Ocenenia
Uznesenie z Valného zhromaždenia
Zo seminára o chladivách
Zväz na Climatherme. Stánok B2/213
Školenie a skúšky v Žiline
Vyrobili sme nový chladiaci box
Merania na Climatherme

Články:
Tittl ThermoKing
Ing. Peter Čulen - Strojovne vetracích a klimatizačných zariadení
DTN a Slovklima
Ing. Andrea Preisingerová - Nariadenie EP a R č. 1005/2009/ES
Andrea Voigt - Nariadenie o F plynoch prináša výsledky

Informácie:
Školenie na Leaklog, PED programy
Kontroly detektorov, vývev, tlakomeroch
Školenie na MobKlim v Rovinke
Alfaco informuje 133
Alfaco
RK Slovakia
ABC Klima
GEA Goedhardt

Správy 2/2011

Informácie:
Coneco
EDT
Sinop Alfa
Frosttechnika
Valné zhromaždenie a DNT 1.apríla v ExpoClube na Inchebe
Zväz na Climatherme. Stánok B2/213. Program seminára
Kongres IIR v Prahe
Zriadili sme fórum
Spájanie databáz v Leaklogu
Image našich firiem
Z predstavenstva
Certifikát spájkovania
Účet Zväzu
Vydali sme prvý štítok kvality TC

Články:
Z konferencie o vykurovaní
Ing. Juraj Forgács - Vákuovanie, skúška tesnosti, pevnosti, plnenie, kategórie
Róbert Baxa - Prevádzka chladiacich zariadení v zimnom období
Peter Tomlein - Komponenty chladiaceho okruhu
DTN a Slovklima

Informácie:
Technické komisie SÚTN 59 a 81
Valné zhromaždenie Sekcie CHKT
Naše metrologické pracovisko
Zo školení a skúšok
Alfaco informuje 130
RK Slovakia
Tittl

Zoznam inzercií:
Frigoslovakia, Clinitex

Správy 1/2011

Informácie:
Aquatherm
Stiebel Eltron
Obsah
Schiessl
Obnovte si certifikát do 31. januára. Najbližšie podujatia
Slovklima
DTN
SINOP
Ku návrhu zákona o dotáciách
Z Chillventy: BIV súťaž, chladiaci okruh v p-h diagrame, elekronické ventily, výmenníky
Tepelné čerpadlá

Články:
Kontroly deformačných tlakomerov
Peter Tomlein - Certifikácia spoločností na HFCs chladivá Pastorkalt
Andrea Voigt - Koniec používania chladiva R22
Kolektív - Prestavba zariadení s R22 je nutná
Peter Tomlein - Základné informácie o výstupe z HCFC chladív
Michael Kaufeld - Dánsko vzdoruje HFCs chladivám
Michael Kaufeld - Obsahy a retrospektíva roku 2010

Informácie:
Alfaco informuje 130
Alfaco informuje 131
RK Slovakia
Klimastav
Danfoss