Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2013

Informácie:
- Alfaco
- EDT
- Obsah
- Ponuka školení
- Obnovenie platnosti certifikátu a osvedčenia
- Program školenia LeakLog
- Poďte s nami na Mostra Convegno do Milána
- Doc. Ing. Ľudomil Pastor, CSc.
- Voľby 2014
- Z predstavenstva
- Predstavenstvo na Strednej odbornej škole v Zlatých Moravciach
- Rozšírené predstavenstvo
- Stretnutie na NIP
- Skúšky v Štúrove
- Aktualizačné školenie
- Školenie a skúšky v Rovinke

Články:
- Peter Tomlein Pripravujeme sa na horľavé chladivá
- Prevádzkovateľ je zodpovedný
- DTN, Slovklima
- Chladivá a bezpečnosť
- Soňa Masarykova Stanovisko ÚVZ
- Michal Tomlein Čo nového v programe Leaklog

Informácie:
- Alfaco informuje 160, 161
- Program konferencií Compressors a Kompresory
- MF Team
- Sinop Alfa

Správy 7/2013

Informácie:
- Klimastav
- EDT
- Obsah
- Ponuka školení
- Voľby 2014
- Blahoželáme jubilantom
- Program konferencie Chladiace okruhy a kompresory
- Nový výklad vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- Mimoriadne zasadnutie predstavenstva
- Zaradenie chladiacich okruhov medzi VTZ plynové
- Čo v tejto situácii urobiť?
- Nová verzia trax oil - informácia

Články:
- Ing. Daniela Gecelovská: Zaraďovanie chladiacich látok podľa vyhlášky o VTZ
- Peter Tomlein: Čo vedie NIP k zaradeniu chladiacich okruhov medzi VTZ plynové
- Návrh zápisu zo zasadnutia 30.9.2013 na MPSVaR
- Stanoviská NIP, MPSVaR, MV SR, ÚNMS, CEN TC182, LRV
- Ing. Jozef Löffler: Stanovisko k listu NIP zo 14.8.2013
- Ing. Juraj Forgács: Preukazovanie zhody a uvádzanie do prevádzky
- Ing. Ľubomír Maník: Vyhláška o VTZ vo vzťahu k nebezpečným plynom

Informácie:
- Beijer Ref Slovakia
- Beijer Ref Slovakia
- Sinop Alfa
- MF Team
- CS MTRADE

Správy 6/2013 - Konferenčný špeciál

PRIPOMÍNAME SI 20 ROKOV ZVÄZU, 60 ROKOV VÝROBY KOMPRESOROV NA SLOVENSKU

Prednáškové, spoločenské turné:
Papiernička – Červený kameň – Smolenice
Vystúpia súbory zo Slovenska, Maďarska, Českej reubliky
Neváhajte, príďte. Spoločne si pripomenieme 20 rokov Zväzu a 60 rokov výroby kompresorov na Slovensku

Správy 5/2013

Informácie:
- ABC Klima
- Sinop
- Obsah
- Najbližšie podujatia
- Harmonogram konferencií Compressors a Kompresory
- Program konferencií Compressors a Kompresory
- Aktualizačné skúšky v Rovinke
- Kontroly klimatizačných zariadení
- O monitorovaní emisií F plynov
- Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel
- Valné zhromaždenie EHPA
- Komisie EHPA

Články:
- Kolektív: Pastorkalt má 20 rokov
- DTN
- Slovklima
- Dverové clony
- Návrh nového Nariadenia na F plyny

Informácie:
- Fórum EHPA
- Chladivá pre tepelné čerpadlá
- Hybridné tepelné čerpadlá a smart koncept
- Štatistika tepelných čerpadiel
- Alfaco informuje 157, 158
- CS MTRADE
- Elektro Klima RK
- Linde Gas

Správy 4/2013

Informácie:
- Linde Gas
- EDT
- Obsah
- Pripravujeme
- Konferencia Chladiace okruhy a kompresory
- IIR conference Compressors 2013
- Školenie a skúšky na SF6
- AREA v Porte
- CO2 a R407F
- Monitoring VDKF a úniky
- Úniky podľa druhu zariadenia chladív
- Úniky vidíme a hodnotíme aj v Leaklogu
- Staronové problémy so smernicou PED
- Česko slovenské stretnutie chladiarov v Sinope
- Sinop Alfa Pezinok

Články:
- Peter Tomlein: Inventarizácia chladív
- DTN
- Slovklima
- AREA: Diskusia ku smernici o energetickej efektívnosti

Informácie:
- Alfaco informuje 155 kompresory
- Alfaco informuje 156 expanzné ventily
- O Trade konzoly a iný pomocný materiál
- O Trade klimatizácia
- Elektro Klima RK

Správy 3/2013

Informácie:
- Sinop Alfa
- EDT
- Obsah
- Pripravujeme
- Z predstavenstva
- Pripomienkovali sme nariadenie na F plyny
- Pripomenuli sme si 20 rokov existencie Zväzu
- Ocenenia Zväzu
- Predstavujeme ocenený výrobok
- Právne normy
- Hliníkové rúrky a spájkovanie
- Zväz na Rácioenergii
- Školenie a skúšky v Rovinke priniesli slabé výsledky

Články:
- Jozef Stopka: Mazivá pre nové alternatívne chladivá
- Viazaná a regulovaná živnosť
- Výpočet obnoviteľnej energie z tepelných čerpadiel
- Peter Tomlein: Vplyv faktora primárnej energie
- Zdeněk Čejka: Technológie na Chillvente informácia 153
- Zbyněk Čejka: Kompresory skrol s chladivom R407F informácia 154

Informácie:
- Technická podpora zákazníkom
- Pozornosť kompresorom
- Tribotechnik
- CS Mtrade
- Elektr Klima RK

Správy 2/2013

Informácie:
- Coneco
- Ziehl Abbeg
- Obsah
- Pripravujeme
- Kategórie použitia chladív
- Valné zhromaždenie 2013 v Expo Clube 12.4
- Zväz na Climatherme
- Predstavenstvo marec 2013
- Účet za rok 2012 a plán na rok 2013
- Oceníme zhodnotenie chladiva
- Vyhodnotenie uznesení valného zhromaždenia za rok 2012
- Návrh uznesení valného zhromaždenia na rok 2013
- Leaklog seminár, Leaklog nová verzia 0.9.9
- Rada ZSVTS v Košiciach, skúšky v Štúrove

Články:
- Jozef Löffler: TK 59 Klimatizácia a vetranie rokovala
- Peter Tomlein: Zo zasadnutia SV IIR
- Kolektív: Výhody digitálnych meracích prístrojov
- Kolektív: Čo ste vždy chceli vedieť
- Pastorkalt a.s. Nové Zámky

Informácie:
- Čo prináša STN EN 14825
- Aquatherm Praha, seminár o tepelných čerpadlách
- Daikin o ekodizajne
- Alfaco informuje 152
- MŽP stiahlo usmernenie o elektroodpade
- Sinop Alfa

Správy 1/2013

Informácie:
- Alfaco
- Tatramat hľadá konštruktéra TČ
- Obsah
- Školenie a skúšky v Rovinke
- Predstavenstvo Zväzu
- Poďakovanie za rok 2012

Články:
- Európska komisia: Návrh nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch
- Dôvodová správa
- Navrhované znenie
- Predbežné stanovisko ministerstva
- Obsahy 2013

Informácie:
- Alfaco informuje 150
- Alfaco informuje 151
- Sinop Alfa