Vzdelávanie

Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl - časť 3.

28.6.2022,

Prehliadka výrobných liniek

Viedol ju Ľubor Šefčík, ktorého hlboké znalosti o celom procese výroby ocenili všetci účastníci. Ľubor prešiel počas svojho pôsobenia takmer všetkými pracoviskami, keďže riešil kvalitu a reklamácie. Výrobu sme prešli obrazne povedané od počiatku až po koniec kompresora. Na začiatku je materiálové zabezpečenie, kontrola kvality vstupujúceho materiálu a komponentov, ktorá má presné pravidlá. Postupne sa skladajú jednotlivé...

Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl - časť 2.

28.6.2022, PT, SZ CHKT

Návšteva laboratórií a výrobných liniek

Prehliadku laboratórií viedol Libor Novák.  Bola rozdelená do troch skupín. Učitelia prešli laboratóriami na tribológiu s možnosťami hodnotenia väčšiny vlastností oleja. Oleje sú stavané a hodnotené na celoživotnú náplň. 

Pri návrhu oleja ide zväčšia o kompromis medzi mazacími schopnosťami, zmenou parametrov ako viskozity, rozpustnosti chladiva v oleji, ... pri zmene teploty, vločkovania, obsahu vody a rizika tvorby...

Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl

28.6.2022, PT, SZ CHKT

Vo fabrike Nidec - Embraco kompresory SNV, 28-30.6. 

Laboratóriá, výrobné linky, odborné prednášky a diskusie

Učitelia z piatich škôl v Ostrave, Kostelci, Brne, Prahe, v Zlatých Moravciach a školiaceho pracoviska SZ CHKT sa stretli po pandemických rokoch tentokrát vo fabrike na výrobu kompresorov Nidec-Embraco v Spišskej Novej Vsi. V predchádzajúcich rokoch učitelia navštívili fabriky Bitzer, Alco, Emerson a ďalšie. 

Učitelia prvý deň vystúpili na vyhliadkovú vežu...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

14.8.2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

Kombinovali sme online a prezenčnú formu

Neúspešnosť je stále vysoká!

Z 12 účastníkov traja neprišli, uspelo 6, z ktorých štyria boli posunutí do nižšej kategórie. Základný problém je, že záujemcovia sa hlásia na kategóriu I, aj keď reálne s chladiacimi okruhmi nad 5 ton CO2 ekvivalent nepracujú a potrebné znalosti, zručnosti nemajú. Často im chýbajú znalosti o komponentoch, ktoré sa používajú v okruhoch...

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

EHPA s Frankom Gerardom  z EC 19. apríla 2021

Porada sa zamerala na potrebu vzdelávaní inštalatérov TČ pri vízii štvornásobného počtu inštalácií do roku 2030. Doterajšie systémy v členských štátoch sú zväčšia povinné len v prípade inštalácií dotovaných TČ, podobne ako je to aj na Slovensku. Nie je zabezpečený prehľad vzdelávacích, prípadne certifikačných organizácií a popisy...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

V poradí štvrté školenia a skúšky boli online

Online neúspešnosť je vyššia!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Marci a apríli 2021 prebehli v poradí už štvrté a piate školenia a skúšky online. Na marcovom školení s celkom 37 uchádzačmi bolo:

  • 10 uchádzačov o kategóriu II, z ktorých jeden neuspel a štyria skončili bez alternatívnych chladív
  • 27 uchádzačov o kategóriu I, z ktorých 9 neuspelo, o kategóriu...

Profesor Ing. Jiří Petrák, CSc., ČVÚT, SjF, Praha

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Profesor Ing. Jiří Petrák, CSc., ČVÚT, SjF, Praha

1938 - 2021†

Ostane vzácnym príkladom skvelého učiteľa

            Prof. Petrák patril do silnej generácieprofesorov Chlumského, Dvořáka a iných, ktorí zanechali za sebou výraznú vedeckú, odbornú, publikačnú stopu, ktorú Prof. Petrák ďalej rozvíjal a tiež prenášal do praxe a stal sa výraznou osobnosťou v našom odbore. 

            Do chladenia zasvätil aj mnohých slovenských inžinierov, ktorí študovali...

Z výkonného výboru IIR online 4. júna 2021

4.6.2021, PT, SZ CHKT

Z výkonného výboru IIR online 4. júna 2021

 

Výkonný výbor IIR pozostávajúci zo zástupcov členských krajín z celého sveta rokoval ako zvyčajne dvojjazyčne F/A. Schváli všetky predložené dokumenty vrátane príjmov a výdavkov za rok 2020 a plánu na rok 2021. Celkom 40 účastníkov si vypočulo kandidatúru krajín USA a Južnej Kóree na organizáciu kongresu 2027.

Účastníci online výkonného výboru IIR 

 

Hospodárenie IIR

IIR má v Paríži vlastnú budovu, ktorú...

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

Štyri krát za prvý polrok 2021 

            17. apríla bola úspešnosť na skúškach opäť nízka. Z celkom 45 uchádzačov traja odstúpili, jedenásť nespravilo,  osemnásť bolo posunutých do nižšej kategórie. Dvanásť uchádzačov bolo úspešných a získali najvyššiu kategóriuvrátane alternatívnych chladív. Ukazuje sa, že súčasná doba , technická úroveň, spoľahlivosť chladiacich okruhov si vyžaduje...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

V poradí štvrté školenia a skúšky boli online

Online neúspešnosť je vyššia!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Marci a apríli 2021 prebehli v poradí už štvrté a piate školenia a skúšky online. Na marcovom školení s celkom 37 uchádzačmi bolo:

  • 10 uchádzačov o kategóriu II, z ktorých jeden neuspel a štyria skončili bez alternatívnych chladív
  • 27 uchádzačov o kategóriu I, z ktorých 9...

TERMÍNY A POJMY V CHLADENÍ

1.6.2021, PT, SZ CHKT

TERMÍNY A POJMY V CHLADENÍ

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. učebné texty SZ CHKT Rovinka

 

V učebnici s názvom „Chladiace okruhy s halogénovými chladivami“, ktorú sme vydali v roku 2010, je kapitola - komponenty chladiaceho okruhu -, ktorú dopĺňame o termíny a pojmy podľa STN EN 378 1-4:2016.