Rok Meno Škola Názov práce
2020 Ing. Ivana Stančíková STU SjF Bratislava Tepelné bilancie s tepelnými čerpadlami
2019 Ing. Dominik Štrba STU SjF Bratislava Ejektorové chladenie a Fresnelove kolektory
2018 Ing. Ľudovít Pogány STU SjF Bratislava Energetická efektívnosť ventilátorov s filtráciou vzduchu
2018 Ing. Juraj Antol STU SjF Bratislava Hodnotenie zmien parametrov chladiacich okruhov pri zámene chladív
2017 Tamás Bodó STU SjF Bratislava Tepelné čerpadlá a iné zdroje tepla, výroby elektriny pri zaraďovaní budov do energetických tried
2016 Andrej Balla STU Bratislava SjF EE viacteplotného systému
2015 Ondrej Krnáč STU Bratislava Hodnotenie celoročnej prevádzky tepelného čerpadla
2013 Ing. Eduard Zemko STU, SjF Hodnotenie TČ v zateplenom a nezateplenom dome
2012 Ing. Martin Bajer STU Náhrada chladiva R22
2012 Ing.Martin Dančo STU Porovnanie TČ a PK
2010 Tomáš Krchnák STU SjF UTE Bratislava Energetické a ekonomicky efektívne využitie tepelného čerpadla
2009 Tomáš Vozárik STU, SjF, KTT Bratislava Návrh tepelného čerpadla vzduch - voda pre ohrev bazénovej vody
2009 Martin Lázslo STU, SjF, KTT Bratislava Porovnanie priameho a nepriameho chladenia administratívnej budovy
2008 Molotta Michal STU, SjF, KTT Bratislava Absorpčné chladiace zariadenie so solárnymi kolektormi
2008 Škoda Pavol STU, SjF, KTT Bratislava Návrh chladiaceho systému veľkoskladu potravín
2006 Soňa Braunová STU, SjF, KTT Bratislava Hodnotenie energetickej efektívnosti pri simulácii porúch chladiaceho okruhu
2005 Peter Slezák STU, SjF, KTT Bratislava Porovnanie chladív pri projektovaní komerčného chladenia
2004 Martin Majda STU, SjF, KTT Bratislava Návrh tepelného čerpadla vzduch- - voda pre rodinný dom
2003 Pavol Švingáľ STU, SjF, KTT Bratislava Návrh výmenníka tepla v chladiacom okruhu s amoniakom
2002 Tomovič Branislav STU, SjF, KTT Bratislava Vykurovanie a chladenie pomocou tepelných čerpadiel s tepelnou slučkou
2001 Sivák Adrián STU, SjF, KTT Bratislava Konštrukčný návrh chladiaceho systému pre experimentálny rodinný dom
2000 Klepáč Marián STU, SjF, KTT Bratislava Experimentálne riešenia náhrad halogénových chladív s amoniakom
1999 Šajtoš Štefan STU, SjF, KTT Bratislava Matematická formulácia funkcie tepelného čerpadla s akumuláciou tepla v obehu pracovnej látky