Cenník

Účastnícky poplatok

Položka Platí pre Platí do Cena
Účastnícky poplatok Členov 25.11.2017 0 €
Účastnícky poplatok Nečlenov 25.11.2017 60 €

Ubytovanie si záujemca zabezpečí individuálne

Položka Platí pre Platí do Cena
Ubytovanie si záujemca zabezpečí individuálne Všetkých 25.11.2017 0 €