Termíny

Registrácia

Registrácia: 20.7.2018 – 17.10.2018
Zľavnená registrácia do: 10.9.2018

Príspevky

Vkladanie abstraktov: 14.8.2018 – 22.10.2018
Posudzovanie abstraktov končí: 14.10.2018
Vkladanie príspevkov končí: 20.10.2018
Posudzovanie príspevkov končí: 20.10.2018
Vkladanie opravených príspevkov končí: 10.10.2018
Posudzovanie opravených príspevkov končí: 10.10.2018